Forse omzetgroei uitzendbranche

Mede door de aanhoudende economische groei hebben de uitzend- en uitleenbedrijven ook in 2007 fors meer omgezet dan een jaar eerder. De groei was wel iets lager dan in 2006. Ook de toename van het aantal uitzenduren was in 2007 kleiner. De groei van de detacheringsuren was echter even hoog als in het jaar ervoor.

Omzet uitzendbranche

Omzet uitzendbranche

Omzetgroei over hoogtepunt

De omzet van de uitzendbranche was in 2007 ruim 19 procent hoger dan een jaar eerder. In 2006 bedroeg de groei 22 procent. Toen in 2004 de economie zich herstelde van enkele magere jaren, profiteerde vooral de uitzendbranche van de groeiende werkgelegenheid. De omzetgroei, die in de tweede helft van 2004 inzette, bereikte in het eerste kwartaal van 2007 het hoogste niveau sinds negen jaar. Hoewel de groei daarna elk kwartaal wat afnam, is er nog steeds sprake van een stevige omzetgroei. Ten opzichte van 2003 was de omzet in 2007 bijna 70 procent hoger. De uitzendbranche leverde in 2007 voor het derde achtereenvolgende jaar de belangrijkste bijdrage aan de omzetgroei in de zakelijke dienstverlening.

Ontwikkeling uitzenduren

Ontwikkeling uitzenduren

Bijna 13 procent meer uitzenduren

Het totale aantal uitzenduren groeide vorig jaar met bijna 13 procent. Een jaar eerder was dat nog ruim 17 procent. De afname is helemaal toe te schrijven aan de uitzenduren (fase A). De groei hiervan liep terug van bijna 14 procent in het eerste kwartaal naar 5 procent in het laatste kwartaal van 2007. De groei van het aantal detacheringsuren (fase B+C) was in 2007 net zo hoog als in 2006. Sinds het derde kwartaal van 2006 overtreft de groei van het aantal detacheringsuren elk kwartaal de groei van de uitzenduren. Dit is gebruikelijk na een langere periode van economische groei. Door de toenemende krapte op de arbeidsmarkt zijn bedrijven eerder bereid om personeel aan zich te binden door uitzendcontracten om te zetten in vaste contracten.
Het tempo waarmee het aantal uitzenduren groeit, neemt al sinds het tweede kwartaal van 2006 af, terwijl de groei van het aantal detacheringsuren nog tot en met het eerste kwartaal van 2007 toenam. Sindsdien vlakt ook de groei van het aantal detacheringsuren iets af.
 
Paul Ras

Bron: StatLine, Uitzendbranche; omzetontwikkelingen

Meer informatie in het Conjunctuurbericht.