Monitor uitzendbranche derde kwartaal 2004

De omzet in de uitzendbranche steeg in het derde kwartaal van 2004 met ruim 3 procent ten opzichte van het derde kwartaal in 2003. De seizoensgecorrigeerde reeks laat al twee kwartalen op rij een positieve omzetontwikkeling zien ten opzichte van een kwartaal ervoor. Dit zijn positieve signalen voor de uitzendbranche. De index, een maat voor de cumulatieve omzetontwikkeling, lag sinds het tweede kwartaal van 2003 onder het niveau van de vergelijkbare periode in 2000 en bereikte een dieptepunt in het eerste kwartaal van 2004. In het derde kwartaal van 2004 bereikte de index opnieuw het niveau van het derde kwartaal in 2000.

Omzet seizoengecorrigeerd

Omzet seizoengecorrigeerd

De totale urenontwikkeling (fase A én fase B en C) van de uitzendbranche vertoont een overeenkomstig beeld met de omzetontwikkeling. Al twee kwartalen stijgt het aantal uitzenduren.

Uren totaal seizoengecorrigeerd

Uren totaal seizoengecorrigeerd

De stijging van de uitzenduren is het gevolg van de positieve ontwikkeling van de uren fase A. Hiertoe behoren uitzendkrachten die werken op contractbasis zonder regulier dienstverband voor de uitzendorganisatie. Deze uren zitten al twee kwartalen in de plus. Tijdens het derde kwartaal namen deze uren met bijna 5 procent toe ten opzichte van de periode ervoor. In het tweede kwartaal stegen deze uren al met bijna 3 procent.

Uren fase A seizoengecorrigeerd

Uren fase A seizoengecorrigeerd

De uren voor uitzendkrachten fase B en C vertonen een ander patroon. Vanaf het eerste kwartaal nemen de uren geleidelijk iets af. In het derde kwartaal bedroeg het verlies 1,5 procent. Arbeidskrachten fase B en C hebben een regelier dienstverband bij de uitzendorganisatie waarvan fase B voor bepaalde en fase C voor onbepaalde duur.

Uren fase B en C, seizoengecorrigeerd

Uren fase B en C, seizoengecorrigeerd

Technische toelichting

Voor de beschrijving van de actuele ontwikkelingen in de uitzendbranche maakt het CBS gebruik van seizoengecorrigeerde cijfers. Dit heeft tot voordeel dat vergelijkingen met een vorige verslagperiode gemaakt kunnen worden en omslagpunten sneller gesignaleerd kunnen worden.