Monitor uitzendbranche tweede kwartaal 2013

In het tweede kwartaal van 2013 is de omzet van uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling wederom gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Wel was de daling aanmerkelijk kleiner dan de voorgaande kwartalen. De economische crisis  leidde tot een recordaantal faillissementen bij uitzendbureaus en arbeidsmiddeling in het tweede kwartaal. Uit de conjunctuurenquête blijkt dat weinig ondernemers in de uitzendbranche verwachten dat het economisch klimaat in het derde kwartaal zal veranderen. Ze zijn licht negatief gestemd over de werkgelegenheid, maar zijn positiever over de omzet.

Omzetdaling minder sterk

In het tweede kwartaal van 2013 daalde de omzet bij de uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling met ruim 1 procent. De krimp is aanmerkelijk kleiner dan in de voorgaande vier kwartalen. Door de crisis is er nog steeds minder vraag naar uitzendkrachten. Wel steeg het totaal aantal uitzenduren licht door de toename van de detacheringsuren.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Toename detacheringsuren

In het tweede kwartaal van 2013 nam het seizoensgecorrigeerde aantal uitzenduren fase A met ruim 1,5 procent af ten opzichte van het eerste kwartaal. Bedrijven nemen niet zo snel personeel aan in eigen dienstverband, maar kiezen vaker voor de flexibiliteit van detachering. Het seizoensgecorrigeerde aantal uren in fase B en C (detacheringsuren) steeg daarom met ruim 2,5 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2013. Het totaal aantal uitzenduren in het tweede kwartaal steeg daarmee licht met bijna 0,5 procent.

Seizoensgecorrigeerde indexcijfers van de uitzenduren

Seizoensgecorrigeerde indexcijfers van de uitzenduren

Recordaantal faillissementen sinds 1993

Het aantal faillissementen in de uitzendbranche en arbeidsbemiddeling is in het tweede kwartaal van 2013 sterk toegenomen. In totaal ging een recordaantal van 96 bedrijven failliet. Vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder betekent dit een toename van bijna 66 procent.

Uitgesproken faillissementen uitzendbranche en arbeidsbemiddeling (SBI 78)

Uitgesproken faillissementen uitzendbranche en arbeidsbemiddeling (SBI 78)

Minder sterke krimp personeelssterkte

Uit de conjunctuurenquête blijkt dat ondernemers in de uitzend- en arbeidsbemiddelingsbranche minder negatief oordeelden over het economisch klimaat en de werkgelegenheid dan in het eerste kwartaal. Per saldo zag 17 procent van de ondernemers een verslechtering van het economisch klimaat. De personeelssterkte nam bij per saldo 16 procent van de bedrijven werkzaam in de uitzend- en arbeidsbemiddelingsbranche af. In de twee voorgaande kwartalen was dit aantal nog aanzienlijk groter.

In de afgelopen kwartalen beoordeelden bedrijven in de uitzendbranche de orderpositie continu als te klein. Ook nu is dit weer het geval: per saldo beoordeelde 39 procent van de ondernemers de orderpositie als te klein.

Oordeel en ontwikkelingen uitzendbranche en arbeidsbemiddeling (SBI 78)

Oordeel en ontwikkelingen uitzendbranche en arbeidsbemiddeling (SBI 78)

Hogere omzet verwacht

Het beeld van de ondernemers voor het derde kwartaal is gemengd. De ondernemers in de uitzendbranche verwachten dat het economisch klimaat voor hun onderneming niet of nauwelijks zal veranderen in het derde kwartaal. Over de werkgelegenheid zijn de ondernemers licht negatief gestemd. Het aantal bedrijven dat een afname van personeel verwacht is wat groter dan in het voorgaande kwartaal.

De omzetverwachting in de uitzendbranche voor het derde kwartaal van 2013 is positief. Per saldo voorziet 12 procent van de bedrijven een toename van de omzet. De prijzen zullen naar verwachting weinig veranderen.

Verwachtingen uitzendbranche en arbeidsbemiddeling (SBI 78)

Verwachtingen uitzendbranche en arbeidsbemiddeling (SBI 78)

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.