Monitor uitzendbranche vierde kwartaal 2010

De omzet van de uitzend- en uitleenbedrijven was in het laatste kwartaal van 2010 hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De ondernemers in de uitzendbranche zijn ook dit kwartaal positief gestemd over het economische klimaat. Zij verwachten in het eerste kwartaal van 2011 een omzetgroei te kunnen realiseren en voorzien een toename van zowel de prijzen als de werkgelegenheid in hun branche.

Na zeven kwartalen weer omzetgroei

De uitzend- en uitleenbedrijven hebben in het vierde kwartaal van 2010, na zeven kwartalen van krimp, bijna 5 procent meer omgezet dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Door de toegenomen vraag naar uitzendkrachten (fase A) nam de omzet van uitzendbedrijven toe. De omzet van de uitzendbedrijven was 7 procent hoger dan een jaar eerder. Over heel 2010 nam de omzet van de uitzend- en uitleenbedrijven af met 4 procent. Deze afname was minder fors dan die van ruim 11 procent in 2009.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Vraag naar uitzendkrachten toegenomen

Het aantal uitzenduren (fase A) bij de uitzend- en uitleenbedrijven was in het laatste kwartaal van 2010 bijna 10 procent hoger dan een jaar eerder. Bij de uitzendbedrijven was de stijging nagenoeg gelijk. In tegenstelling tot het aantal uitzenduren neemt het aantal detacheringsuren (fase B + C) nog steeds af. Bij de uitzend- en uitleenbedrijven daalde het aantal detacheringsuren slechts met 0,3 procent en bij de uitzendbedrijven zelfs met bijna 6 procent. De daling was wel minder sterk dan in het voorgaande kwartaal.

Seizoengecorrigeerde indexcijfers van de uitzenduren

Seizoengecorrigeerde indexcijfers van de uitzenduren

Positief over economisch klimaat

Uit de conjunctuurtest van januari 2011 blijkt dat de ondernemers in de uitzendbranche nog steeds positief oordeelden over het economische klimaat. Per saldo geeft bijna driekwart van de ondernemers een gunstig oordeel. Vanaf het tweede kwartaal van 2009 is de stemming onder de uitzendbedrijven nagenoeg onafgebroken verbeterd.

Oordeelover economisch klimaat

Oordeel over economisch klimaat

Hogere omzet verwacht

De ondernemers in de uitzendbranche zijn positief gestemd over hun verwachtingen voor het eerste kwartaal van 2011. Per saldo verwacht een op de vijf ondernemers een toename van de omzet. Ook verwacht per saldo de helft hogere prijzen. Daarmee zijn de ondernemers in de uitzendbranche positiever in hun verwachtingen over het eerste kwartaal 2011 dan de totale zakelijke dienstverlening.

Verwachting voor het eerste kwartaal 2011

Verwachting voor het eerste kwartaal 2011

Meer cijfers staan op de Themapagina Financiële en zakelijke dienstverlening.