Monitor uitzendbranche vierde kwartaal 2008

De omzet van de uitzend- en uitleenbedrijven groeide in het vierde kwartaal van 2008 met bijna 4 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 2007. Daarmee kwam de groei weer lager uit dan in het voorgaande kwartaal. Ook de stemming onder de ondernemers is verder verslechterd. Zowel de realisaties, de oordelen als de verwachtingen zijn over de gehele linie pessimistisch.

Fors lagere omzetgroei

De uitzend- en uitleenbedrijven realiseerden in het vierde kwartaal van 2008 een omzetgroei van bijna 4 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2007. De omzetgroei was het vorige kwartaal nog bijna dubbel zo hoog. In de uitzendbranche is al jaren sprake van een groeiende omzet. Vanaf het derde kwartaal van 2004 groeit de omzet ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Over het hele jaar 2008 nam de omzet in de uitzendbranche met 9 procent toe in vergelijking met 2007. Hiermee lag de omzetgroei in deze branche 2 procentpunt hoger dan gemiddeld in de zakelijke dienstverlening. De uitzend- en uitleenbedrijven laten echter in 2008 niet meer de hoogste omzetontwikkeling zien binnen de zakelijke dienstverlening. De bedrijven in keuring en controle lieten met een omzetgroei van ruim 10 procent de sterkste omzetgroei zien.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Minder uitzenduren

Het aantal uitzenduren (fase A) nam in het vierde kwartaal van 2008 met 5 procent af ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. In het derde kwartaal daalde het aantal uitzenduren al met ruim 2 procent. Dat was toen de eerste afname in ruim 4 jaar tijd. In tegenstelling tot het aantal uitzenduren nam het aantal detacheringsuren (fase B + C) met bijna 8 procent toe. Het totaal aantal uren (fase A + B + C) was in het vierde kwartaal echter lager dan in hetzelfde kwartaal van 2007. De verslechterde economische situatie heeft vooral tot gevolg dat bedrijven minder kortlopende uitzendcontracten aan gaan. Bedrijven staan daarentegen nog steeds positief tegenover het inhuren van meer personeel op detacheringsbasis.

Seizoengecorrigeerde indexcijfers van de uitzenduren

Seizoengecorrigeerde indexcijfers van de uitzenduren

Negatieve oordelen

Uit de conjunctuurtest van januari 2009 blijkt dat de stemming onder de ondernemers in de uitzendbranche negatief is. Volgens de ondernemers is de personeelssterkte in het vierde kwartaal duidelijk afgenomen. Het oordeel over het huidige economisch klimaat is verder verslechterd.

Oordeel over economisch klimaat

Oordeel over economisch klimaat

Ondernemers pessimistisch in hun verwachtingen

Ondernemers zijn pessimistisch in hun verwachtingen voor het eerste kwartaal van 2009. Van de ondernemers verwacht verwacht 76 procent een omzetdaling in het eerste kwartaal van 2009, terwijl 10 procent een toename verwacht. Daarentegen voorziet per saldo iets meer dan een derde van de ondernemers een stijging van de afzetprijzen. Een afname van de personeelssterkte wordt per saldo door 64 procent van de ondernemers verwacht in het komende kwartaal. Over het algemeen zijn de ondernemers in de zakelijke dienstverlening minder pessimistisch dan de ondernemers in de uitzendbranche.

Verwachting voor het eerste kwartaal 2009

Verwachting voor het eerste kwartaal 2009

Meer cijfers staan op de Themapagina Financiële en zakelijke dienstverlening.