Monitor uitzendbranche derde kwartaal 2010

De omzet van de uitzend- en uitleenbedrijven is in het derde kwartaal van 2010 licht gedaald in vergelijking met een jaar eerder. De daling was wel een stuk minder sterk dan in het tweede kwartaal. De stemming bij de ondernemers over het economische klimaat is ook voor het vierde kwartaal van 2010 zeer positief te noemen. Zij verwachten een omzetgroei en een toename van zowel de prijzen als de werkgelegenheid in hun branche.

Omzet daalt minder hard

De uitzend- en uitleenbedrijven behaalden een lichte omzetdaling in het derde kwartaal van 2010. In vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder daalde hun omzet met 0,3 procent. De daling was wel een stuk kleiner dan in het tweede kwartaal. Toen werd er bijna 4,5 procent minder omgezet.
Door de toegenomen vraag naar uitzendkrachten (fase A) nam de omzet van uitzendbedrijven toe. De omzet van de uitzendbedrijven was bijna 2 procent hoger dan een jaar eerder. Deze groei volgt op zes kwartalen van omzetkrimp.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Toename uitzenduren

Het aantal uitzenduren (fase A) bij de uitzend- en uitleenbedrijven nam in het derde kwartaal van 2010 met 6 procent toe ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Bij de uitzendbedrijven was de stijging nagenoeg gelijk.  
Vergeleken met hetzelfde kwartaal in 2009 nam het aantal detacheringsuren (fase B + C) bij de uitzend- en uitleenbedrijven met ruim 6 procent af. Bij de uitzendbedrijven daalde het aantal detacheringsuren zelfs met bijna 7 procent. De daling was sterker dan in het tweede kwartaal.

Seizoengecorrigeerde indexcijfers van de uitzenduren

Seizoengecorrigeerde indexcijfers van de uitzenduren

Nog steeds zeer positief over economisch klimaat

Hoewel iets minder positief dan in het voorgaande kwartaal, zijn de ondernemers in de uitzendbranche nog steeds zeer positief over het economische klimaat. Per saldo is het oordeel over het economische klimaat gedaald van +73 naar +58. Hiermee zit het saldo op het niveau van medio 2007.

Oordeelover economisch klimaat

Oordeel over economisch klimaat

Hogere omzet verwacht

Per saldo verwacht driekwart van de ondernemers voor het vierde kwartaal van 2010 een toename van de omzet. Ongeveer een vijfde denkt hogere prijzen te kunnen doorberekenen aan hun klanten. Verder is een even grote groep ondernemers positief over de toekomstige werkgelegenheid in de uitzendbranche. De ondernemers in de uitzendbranche zijn positiever in hun verwachtingen over het vierde kwartaal dan die van de totale zakelijke dienstverlening.

Verwachting voor het vierde kwartaal 2010

Verwachting voor het vierde kwartaal 2010

Meer cijfers staan op de Themapagina Financiële en zakelijke dienstverlening.