Monitor uitzendbranche tweede kwartaal 2010

De omzet van de uitzend- en uitleenbedrijven is in het tweede kwartaal van 2010 opnieuw lager in vergelijking met een jaar eerder. De daling was wel een stuk kleiner dan in het eerste kwartaal. De stemming bij de ondernemers over het economische klimaat in de uitzendbranche is in het derde kwartaal van 2010 sterk verbeterd. Zij voorzien een groei van hun omzet, prijzen en personeelssterkte.

Kleinere omzetkrimp

De uitzend- en uitleenbedrijven realiseerden in het tweede kwartaal van 2010 een omzetdaling van ruim 3,5 procent in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. De omzetkrimp was een stuk kleiner dan in het voorgaande kwartaal. De omzetdaling bij de uitzend- en uitleenbedrijven was nagenoeg even groot als die van de totale zakelijke dienstverlening.
Uitzendbedrijven doen het beduidend beter dan de uitzend- en uitleenbedrijven. De omzet van de uitzendbedrijven is slechts met 1,5 procent gedaald ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Lichte stijging uitzenduren

Na bijna twee jaar van krimp nam de vraag naar uitzendkrachten (fase A) bij uitzend- en uitleenbedrijven in het tweede kwartaal van 2010 voor het eerst weer licht toe. Het aantal uitzenduren steeg met een 0,5 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Het aantal detacheringsuren (fase B + C) bij de uitzend- en uitleenbedrijven bleef nog 3,5 procent achter. Bij de uitzendbedrijven steeg het aantal detacheringsuren met ruim 1 procent. Het totaal aantal uren (fase A + B + C) bij de uitzend- en uitleenbedrijven was in het tweede kwartaal ruim 1 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2009.

Seizoengecorrigeerde indexcijfers van de uitzenduren

Seizoengecorrigeerde indexcijfers van de uitzenduren

Aanzienlijk positief over oordeel economisch klimaat

Uit de conjunctuurtest van juli 2010 blijkt dat het oordeel over het economische klimaat bij de ondernemers in de uitzendbranche in het derde kwartaal nog verder is verbeterd. Per saldo vindt bijna driekwart van de ondernemers dat het economische klimaat gunstig is.

Oordeelover economisch klimaat

Oordeel over economisch klimaat

Hogere omzet verwacht

De ondernemers verwachten voor het derde kwartaal van 2010 een toename van zowel de omzet, de prijzen als de personeelssterkte. Drie van de vier ondernemers verwacht per saldo een toename van de omzet te behalen en nagenoeg een op de vier van hen denkt hogere prijzen te kunnen doorberekenen aan hun klanten. Verder verwacht per saldo een op de drie dat de werkgelegenheid in de branche zal toenemen. De ondernemers in de uitzendbranche zijn positiever in hun verwachtingen over het derde kwartaal dan de totale zakelijke dienstverlening.

Verwachting voor het derde kwartaal 2010

Verwachting voor het derde kwartaal 2010

Meer cijfers staan op de Themapagina Financiële en zakelijke dienstverlening.