Grootste omzetstijging uitzendbranche in 2 jaar

In het vierde kwartaal van 2017 hebben uitzendbureaus, arbeidsbemiddelaars en payrollbedrijven 2,5 procent meer omgezet dan in het kwartaal ervoor, meldt het CBS. Dit is de grootste stijging in twee jaar tijd. Ook het aantal uitzenduren nam in het vierde kwartaal opnieuw toe.

Met het vierde kwartaal zijn ook de jaarcijfers bekend. Vorig jaar behaalde de uitzendbranche 6,4 procent meer omzet dan in 2016. Het totaal aantal uitzenduren lag 8,6 procent hoger.

Omzet uitzendbranche, seizoengecorrigeerd (2010=100)
 index
2014 I107,6
2014 II109,6
2014 III111,8
2014 IV113,9
2015 I116,2
2015 II120,4
2015 III123,9
2015 IV129,8
2016 I128,2
2016 II130,3
2016 III131,6
2016 IV134,4
2017 I136
2017 II138,5
2017 III140,2
2017 IV143,7

Sterkere stijging uitzenduren

De omzet van de uitzendbranche hangt sterk samen met het aantal uitzenduren. Zowel de uren in de langlopende als in de kortlopende contracten namen toe in het vierde kwartaal.

Het aantal uitzenduren in langlopende contracten, zoals detachering en payrolling, steeg in het vierde kwartaal van 2017 met 3,4 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor. In het derde kwartaal was de stijging 0,9 procent. De uren in langlopende contracten nemen al zes jaar nagenoeg onafgebroken toe. Verder steeg het aantal uren in kortlopende contracten met 0,5 procent in het vierde kwartaal. Deze stijging is een fractie groter dan in het voorgaande kwartaal.

Uitzenduren, seizoengecorrigeerd (2010=100)
 kortlopende urenlanglopende uren
2014 I98,4119,8
2014 II97,1126,3
2014 III97,8129,4
2014 IV99,1133,7
2015 I99,3137,8
2015 II102,3142,1
2015 III104,6147,4
2015 IV106,6152,1
2016 I107,5150,4
2016 II110153,5
2016 III111,7156,8
2016 IV112,6162,1
2017 I112,5168,0
2017 II117,8172,3
2017 III118,1173,9
2017 IV118,7179,9

Arbeidsmarkt raakt verder gespannen

Op 14 februari maakte het CBS al bekend dat in het vierde kwartaal van 2017 het aantal banen met 57 duizend groeide ten opzichte van het derde kwartaal. Verder steeg het aantal vacatures in het vierde kwartaal met 14 duizend en daalde het aantal werklozen (volgens de definitie van de International Labour Organization, ILO) met 29 duizend. Hierdoor is voor het eerst na de periode 2007-2008 weer sprake van een relatief gespannen arbeidsmarkt.

De helft van alle banen die er de afgelopen jaren per saldo zijn bijgekomen, kwam voor rekening van de uitzendbranche. Daar deed zich met 24 duizend banen in het vierde kwartaal opnieuw de grootste groei voor.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.

Morgen publiceert het CBS de kwartaalmonitor zakelijke dienstverlening.

Relevante links