Zoekresultaten

506 resultaten voor uitzendbranche
506 resultaten voor uitzendbranche

Pagina 5 van 21

Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008

Bedrijfsleven; banen en arbeidsvolume, baten en lasten, resultaten Industrie, bouw, handel en horeca, transport en zakelijke diensten

Cijfers

Omzet zakelijke dienstverleners groeit 6 procent

De zakelijke dienstverlening is na de bouwnijverheid de best presterende bedrijfstak.

Artikelen

Medisch geschoolden; arbeidspositie, werkkring, specialisme, vanaf 1999

Gediplomeerde zorgverleners ingeschreven in het BIG-register Beroepen en specialismen per beroep aan de hand van het BIG-register

Cijfers

Naresh Jagesar, scrum master

Naresh Jagesar, Scrummaster, Team Zoeken & Vinden Functioneel beheerder, Team Front End bij het CBS.

Overig

Bedrijfsgegevens; omzetontwikkeling (stijgers-dalers), SBI 2008

Bedrijven ingedeeld naar omzetstijging en omzetdaling Bedrijfstakken/branches naar bedrijfsomvang (aantal werkzame personen)

Cijfers

Werkgelegenheid en minimumloon; kenmerken baan, bedrijfsgrootte, SBI2008

Aantal banen minimumloners, arbeidsvolume minimumloners uitgesplitst naar kenmerken van de baan, bedrijfsgrootte en economische activiteit.

Cijfers

Arbeidsmarkt iets minder gespannen in derde kwartaal

Na zeven kwartalen van oplopende spanning is de arbeidsmarkt in het derde kwartaal iets minder krap geworden. Het aantal openstaande vacatures daalde met 17 duizend, terwijl er 45 duizend werklozen...

Artikelen

Kwartaalomzetontwikkelingen uitzendbureaus 1986-2002

Omzetindices en - ontwikkelingen van de uitzendbureaus 1986- 2002. Basis gemiddelde kwartaalomzet 2000=100. (SBI 74501)

Cijfers

Omzet zakelijke dienstverlening ruim 21 procent hoger in tweede kwartaal

De omzet van de zakelijke dienstverlening lag in het tweede kwartaal van 2022 21,3 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Artikelen

Spanning arbeidsmarkt naar nieuw hoogtepunt

In het laatste kwartaal van 2018 is de spanning op de arbeidsmarkt verder opgelopen naar een nieuw hoogtepunt. De werkloosheid was 3,6 procent. Het aantal openstaande vacatures en het aantal banen...

Artikelen

Banen van werknemers in december; economische activiteit (SBI2008), regio

Banen van werknemers, bedrijfsgrootte, economische activiteit (SBI2008) bedrijfsgrootte, economische activiteit (SBI2008, 2 digits)

Cijfers

CBS meerjarenprogramma 2024–2028

Het meerjarenprogramma 2024-2028 beschrijft de visie, missie en strategie van het CBS voor de periode 2024 – 2028.

Publicaties

Werkzame beroepsbevolking; positie in de werkkring

Werkzame beroepsbevolking, flexwerker, zzp Positie in de werkkring, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, arbeidsduur

Cijfers

De Nederlandse economie in 2021

Jaaroverzicht van de Nederlandse economie in 2021, over de economische groei, de arbeidsmarkt, de woningmarkt en de inflatie.

Publicaties

Omzet zakelijke dienstverlening 20,2 procent hoger in eerste kwartaal

De omzet van de zakelijke dienstverlening lag in het eerste kwartaal van dit jaar 20,2 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2021. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe kwartaalcijfers.

Artikelen

Werkzame beroepsbevolking; gemiddeld inkomen

Persoonlijk (primair) en gestandaardiseerd inkomen, werkzamen Geslacht, positie werkkring, arbeidsduur en persoonskenmerken

Cijfers

Omzetontwikkeling NBBU-leden, vanaf 2010

Overzicht van de omzetontwikkeling, het omzetniveau en het aantal bedrijven in de branche van Uitzend- en uitleenbureaus en van de leden van de NBBU.

Cijfers

Arbeidsmarkt nog krapper in eerste kwartaal

De spanning op de arbeidsmarkt is in het eerste kwartaal van 2022 verder toegenomen. Stonden er in het laatste kwartaal van 2021 nog 106 vacatures tegenover elke 100 werklozen, een kwartaal later is...

Artikelen

Werkzame beroepsbevolking; bedrijf

Werkzame beroepsbevolking Geslacht, persoonskenmerken, bedrijfstakken en branches SBI 2008

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking; beroep

Werkzame beroepsbevolking Beroep, persoonskenmerken, kenmerken werkkring

Cijfers

Economie groeit met 0,9 procent in vierde kwartaal 2021

Volgens de eerste berekening van het CBS, op basis van nu beschikbare gegevens, is het bruto binnenlands product (bbp) in het vierde kwartaal van 2021 met 0,9 procent gegroeid ten opzichte van een...

Artikelen
Artikelen

Geringe toestroom van Bulgaarse en Roemeense werknemers

Sinds 1 januari 2014 kunnen Bulgaren en Roemenen in Nederland zonder werkvergunning als werknemer aan de slag. Dat heeft er onder andere toe geleid dat sindsdien een paar duizend Bulgaren en Roemenen...

Artikelen

Parttime interviewer voor het CBS

Een open sollicatie bij het CBS voor de vestiging in Den Haag

Overig