Monitor uitzendbranche eerste kwartaal 2005

Omzet uitzendbranche blijft op zelfde niveau

Na drie kwartalen van duidelijke omzetstijgingen in de detacherings- en uitzendbranche kwam de groei in het eerste kwartaal van 2005 tot stilstand. Na correctie voor seizoensinvloeden was de omzet in deze periode vrijwel gelijk aan de omzet van het laatste kwartaal van 2004. Ten opzichte van de vergelijkbare periode in vorig jaar, het eerste kwartaal van 2004, lag de omzet echter 11 procent hoger. Dit verschil was het resultaat van de omzetgroei die zich voltrok tijdens de laatste drie kwartalen van 2004.

Omzet uitzendbranche seizoengecorrigeerd

Omzet uitzendbranche seizoengecorrigeerd

De seizoengecorrigeerde ontwikkeling van de uitzenduren is nagenoeg gelijk aan die van de omzet. Ten opzichte van het laatste kwartaal van vorig jaar, zijn de uren in het eerste kwartaal van dit jaar nauwelijks veranderd. Dankzij de groei in voorgaande kwartalen, die bij de uren al speelt sinds het eerste kwartaal van 2004, lagen de uren in het eerste kwartaal van dit jaar echter 9 procent hoger dan in de vergelijkbare periode in 2004.

Uren uitzendbranche seizoengecorrigeerd

Uren uitzendbranche seizoengecorrigeerd

Binnen de branche zagen we ook weinig ontwikkelingen in de uren opgedeeld naar fase A en naar fase B + C. In beide soorten detachering kwam de groei tot stilstand in het eerste kwartaal dit jaar. De uren fase B + C vertonen een neerwaartse trend ten opzichte van een opwaartse trend bij de uren fase A. In het eerste kwartaal van 2005 lag het aantal uitzenduren in fase A daardoor 22 procent hoger dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. De uren fase B en C lagen in deze periode bijna 7 procent lager.

Uren naar fase seizoengecorrigeerd

Uren naar fase seizoengecorrigeerd

Toelichting

Tot fase A behoren uitzendkrachten die werken op contractbasis zonder regulier dienstverband voor de uitzendorganisatie. In deze fase is het voor beide partijen, werkgever én werknemer, gemakkelijker om het werk te beëindigen dan in fase B of C. Arbeidskrachten fase B en C hebben een regulier dienstverband bij de uitzendorganisatie waarvan fase B voor bepaalde en fase C voor onbepaalde duur.