Monitor uitzendbranche eerste kwartaal 2010

De omzet van de uitzend- en uitleenbedrijven is in het eerste kwartaal van 2010 wederom fors gedaald ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De omzetdaling was nagenoeg even sterk als in het kwartaal ervoor. De ondernemers in de uitzendbranche waren wederom optimistischer gestemd over het economische klimaat. Voor het tweede kwartaal van 2010 verwachten zij verder een omzettoename en een uitbreiding van de personeelssterkte.

Nog steeds omzetkrimp

De uitzend- en uitleenbedrijven realiseerden in het eerste kwartaal van 2010 een omzetdaling van ruim 14 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De omzetkrimp was nagenoeg even sterk als in het voorgaande kwartaal. De omzet van de uitzendbureaus is met 14 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Voorgaand kwartaal was de omzetdaling nog ruim 17 procent.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Daling uitzenduren vlakt af

Het aantal uitzenduren (fase A) bij de uitzend- en uitleenbedrijven nam in het eerste kwartaal van 2010 met ruim 12 procent af ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Bij de uitzendbedrijven daalde het aantal uitzenduren nagenoeg even sterk. Ook het aantal detacheringsuren (fase B + C) bij de uitzend- en uitleenbedrijven nam in het eerste kwartaal met ruim 12 procent af. De daling was iets sterker dan een kwartaal eerder. Het totaal aantal uren (fase A + B + C) was in het eerste kwartaal ruim 12 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2009. De daling is iets afgevlakt ten opzichte van het kwartaal ervoor.

Seizoengecorrigeerde indexcijfers van de uitzenduren

Seizoengecorrigeerde indexcijfers van de uitzenduren

Positiever oordeel economisch klimaat

Uit de conjunctuurtest van april 2010 blijkt dat het oordeel over het economische klimaat bij de ondernemers in de uitzendbranche voor het tweede achtereenvolgende kwartaal gestaag is verbeterd. Per saldo oordeelde een op de tien ondernemers dat het economische klimaat is verbeterd.

Oordeelover economisch klimaat

Oordeel over economisch klimaat

Omzetstijging en meer personeel

In hun verwachtingen voor het tweede kwartaal van 2010 zijn de ondernemers erg optimistisch. Per saldo verwacht de helft van de ondernemers een stijging van de omzet. Ook verwacht per saldo één op de vier ondernemers dat de werkgelegenheid gaat toenemen. Daarmee zijn de ondernemers in de uitzendbranche positiever in hun verwachtingen over de personeelssterkte en omzet dan de totale zakelijke dienstverlening.

Verwachting voor het tweede kwartaal 2010

Verwachting voor het tweede kwartaal 2010

Meer cijfers staan op de Themapagina Financiële en zakelijke dienstverlening.