Monitor uitzendbranche derde kwartaal 2013

In het derde kwartaal van 2013 is de omzet van arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dit is de eerste stijging sinds het tweede kwartaal van 2012. Ook de uitzenduren in fase A stegen na vijf kwartalen van krimp. Het aantal faillissementen was echter onverminderd hoog. Uit de conjunctuurenquête blijkt ook dat het iets beter gaat met de uitzendbranche. Per saldo waren de ondernemers gematigd positief over het economisch klimaat in het derde kwartaal. Over het vierde kwartaal zijn de ondernemers licht optimistisch gestemd.

Eerste omzetstijging sinds 2012

De omzet bij de arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer steeg in het derde kwartaal van 2013 met bijna 3 procent. Dit is de eerste omzetstijging na vijf kwartalen van krimp. De omzetstijging wordt vooral verklaard door de vraag naar van detacherings- en payrollcontracten, waarvan de opbrengsten voor de uitzendbranche hoger zijn dan van uitzenduren (fase A).

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Lichte stijging uitzenduren

In het derde kwartaal van 2013 steeg het seizoensgecorrigeerde aantal uitzenduren fase A licht met 0,5 procent  ten opzichte van een kwartaal eerder. Het seizoensgecorrigeerde aantal uren in fase B en C (detacheringsuren) steeg met 0,7 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2013. Daarmee lijkt de toename van het aantal detacheringsuren, sinds het vierde kwartaal van 2011, af te zwakken.

Seizoensgecorrigeerde indexcijfers van de uitzenduren

Seizoensgecorrigeerde indexcijfers van de uitzenduren

Aantal faillissementen nog steeds hoog

Ook in het derde kwartaal van 2013 was het aantal faillissementen in de uitzendbranche erg hoog. Er gingen 94 bedrijven failliet, een forse toename in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder.

Uitgesproken faillissementen arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer (SBI 78)

Uitgesproken faillissementen arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer (SBI 78)

Ondernemers positiever over economisch klimaat

Uit de conjunctuurenquête blijkt dat ondernemers in de uitzendbranche positiever gestemd waren over het economisch klimaat in het derde kwartaal dan in eerdere kwartalen. Per saldo zag bijna 8 procent van de ondernemers het economisch klimaat verbeteren. Hoewel een kleine meerderheid van de ondernemers de personeelssterkte zag afnemen, is dat aantal de laatste kwartalen nog niet zo laag geweest. Ondernemers in de uitzendbranche beoordeelden hun orderpositie de afgelopen kwartalen continu als te klein. Met per saldo 30 procent van de ondernemers was dat aandeel wel weer wat lager dan in voorgaande kwartalen.

Oordeel en ontwikkelingen arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer (SBI 78)

Oordeel en ontwikkelingen arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer (SBI 78)

Ondernemers gematigd positief over het vierde kwartaal

Ondernemers in de uitzendbranche zijn gematigd positief over het vierde kwartaal. Per saldo is een kleine meerderheid van de ondernemers optimistisch gestemd over het economisch klimaat. De verwachtingen over de werkgelegenheid zijn nauwelijks veranderd. Per saldo verwacht 10 procent dat de werkgelegenheid zal afnemen. De omzetverwachting in de uitzendbranche voor het vierde kwartaal van 2013 blijft positief. Per saldo 13 procent van de ondernemers verwacht een toename van de omzet. De prijzen zullen naar verwachting iets dalen.

Verwachtingen arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer (SBI 78)

Verwachtingen arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer (SBI 78)

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.