Internationaliseringsmonitor 2021, tweede kwartaal, Handel en milieu

Placeholder IM 2021-2 Handel en milieu
In deze editie van de Internationaliseringsmonitor richten we ons op het ecologische aspect van de Nederlandse handel: hoe draagt globalisering bij aan de problemen en oplossingen als het gaat om milieu-gerelateerde duurzaamheid?
Door ernstige milieuproblemen en groeiende milieuschade is het ecologische en milieu-gerelateerde aspect van globalisering meer in beeld gekomen. Internationale handel is niet alleen gerelateerd aan milieuproblemen, maar het kan ook een bijdrage leveren aan het oplossen daarvan.

De Internationaliseringsmonitor beschrijft trends in internationalisering en de consequenties hiervan voor de Nederlandse economie en samenleving. De publicatie verschijnt vier keer per jaar en maakt deel uit van het CBS ontwikkel- en publicatieprogramma Globalisering, dat in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken plaatsvindt.

Het doel van het onderzoeksprogramma Globalisering is om tot nieuwe inzichten te komen op het terrein van globalisering ten behoeve van praktijk, beleid en wetenschap. De kern van de aanpak is het integreren van uiteenlopende bronnen en reeds beschikbare microdata, gecombineerd met toepassing van geavanceerde statistische methodes zoals I/O analyse. De resultaten hiervan, nieuw ontwikkelde statistieken en begeleidende analyses, worden gepubliceerd in de Internationaliseringsmonitor.