Monitor uitzendbranche vierde kwartaal 2005

Topomzet in 2005

De omzet van de uitzendbranche blijft stijgen. In het vierde kwartaal van 2005 lag de seizoengecorrigeerde omzet ruim 5 procent hoger dan in het kwartaal daarvoor. De kwartalen daaraan voorafgaand zijn ook goede resultaten behaald waardoor de jaaromzet in 2005 ruim 14 procent hoger uitkwam dan in 2004. Nog niet eerder was de jaaromzet van de uitzendbranche zo hoog als in 2005.

Omzet seizoengecorrigeerd,
ontwikkeling t.o.v. de voorgaande periode (%)

Omzet seizoengecorrigeerd

Stijging uren fase A

De omzetstijging in het vierde kwartaal van 2005 hing samen met een stijging van het aantal fase A uren (zie toelichting). Na seizoencorrectie lagen deze uren 6,5 procent hoger dan in het derde kwartaal van 2005. Dit in tegenstelling tot de uren fase B en C die iets daalden. De uren fase A stijgen al sinds begin 2004, terwijl de fase B en C uren alleen in het tweede en derde kwartaal van 2005 hoger lagen. Ook op jaarbasis waren er flinke verschillen in de toename van de uren naar fase. Arbeidskrachten in fase A werkten 17,5 procent meer in 2005 dan in 2004 ten opzichte van 3 procent in fase B en C.

Uren naar fase

Uren naar fase

Licht herstel werkgelegenheid

De groeiende vraag naar arbeidskrachten voltrekt zich ook op de totale Nederlandse arbeidsmarkt. In het vierde kwartaal van 2005 waren er 9 duizend banen meer dan in het kwartaal daarvoor. Dit was het derde kwartaal op rij met lichte banengroei voorafgegaan door een periode van twee jaar waarin juist banenverlies optrad. Naast een toename van uitzendwerk trad er in het vierde kwartaal van 2005 ook een banengroei op bij de computerservicebureaus, reclamebureaus, bij de economische dienstverlening en de gezondheids- en welzijnszorg.