Monitor uitzendbranche vierde kwartaal 2004

Herstel uitzendbranche zet door

Het gaat steeds beter in de uitzendbranche. De omzet van alle uitzend- en detacheringbedrijven samen vertoont een duidelijk stijgende lijn. Gecorrigeerd voor seizoensinvloeden lag de omzet 5 procent hoger in het vierde kwartaal van 2004 dan een kwartaal eerder. Dit was al het derde kwartaal op rij dat de omzet toenam ten opzichte van de periode ervoor.

Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2003 liet het vierde kwartaal van 2004 zelfs een omzetgroei van 10 procent zien. Het vierde kwartaal in 2004 telde echter twee werkdagen extra ten opzichte van dezelfde periode in 2003. Voor het hele jaar 2004 werd een bescheiden omzetgroei van 1,5 procent gerealiseerd ten opzichte van 2003. De laatste keer dat de omzet in de uitzendbranche over een heel jaar groeide was in 2001.

Omzet uitzendbranche seizoengecorrigeerd

Omzet uitzendbranche seizoengecorrigeerd

Het totale aantal uitzenduren (fase A én fase B en C) in het laatste kwartaal van vorig jaar is 4 procent toegenomen ten opzichte van het kwartaal ervoor. De uitzenduren stijgen nu drie kwartalen bijna uitsluitend door de groei in fase A. Tot fase A behoren uitzendkrachten die werken op contractbasis zonder regulier dienstverband voor de uitzendorganisatie. In deze fase is het voor beide partijen, werkgever én werknemer, gemakkelijker om het werk te beëindigen dan in de daaropvolgende fasen B en C.

Uren uitzendbranche seizoengecorrigeerd

Uren uitzendbranche seizoengecorrigeerd

In het laatste kwartaal van 2004 stegen de uren in fase A met 6 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor. De stijging op jaarbasis van gemiddeld 6,5 procent was van vergelijkbaar niveau. De uren fase A stijgen sinds het eerste kwartaal van 2004. In 2003 daalde het aantal uitgezonden uren nog met ruim 10 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

De uren gewerkt door uitzendkrachten fase B en C waren in het vierde kwartaal van 2004 nagenoeg gelijk aan de gewerkte uren in het kwartaal ervoor. Door urenverliezen in het derde en het tweede kwartaal werd 2004 afgesloten met een gemiddelde afname van 6 procent in de uren fase B en C ten opzichte van het jaar ervoor. In 2003 was het urenverlies in deze categorie van vergelijkbare omvang. Arbeidskrachten fase B en C hebben een regulier dienstverband bij de uitzendorganisatie waarvan fase B voor bepaalde en fase C voor onbepaalde duur.

Uren naar fase seizoengecorrigeerd

Uren naar fase seizoengecorrigeerd

Technische toelichting

Voor de beschrijving van de actuele ontwikkelingen in de uitzendbranche maakt het CBS gebruik van seizoengecorrigeerde cijfers. Dit heeft tot voordeel dat vergelijkingen met een vorige verslagperiode gemaakt kunnen worden en omslagpunten sneller gesignaleerd kunnen worden. Seizoengecorrigeerde cijfers zijn vrij van invloeden door veranderingen in aantal werkdagen.