Monitor uitzendbranche eerste kwartaal 2013

De omzet van uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling is ook in het eerste kwartaal van 2013 gedaald ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Ondernemers in de uitzendbranche verwachten per saldo dat het economisch klimaat nauwelijks zal veranderen en zijn licht negatief gestemd over de personeelssterkte en prijzen voor het tweede kwartaal. De verwachtingen over de omzet zijn positiever. Een groot aandeel verwacht dat die gaat stijgen in het tweede kwartaal van 2013.

Omzetdaling houdt aan

In het eerste kwartaal van 2013 zagen de uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling de omzet met bijna 4 procent dalen. De trend die in het tweede kwartaal van 2012 is ingezet zet hiermee door. De economische krimp zorgt aanhoudend voor minder vraag naar uitzendkrachten en het totaal aantal uitzenduren nam daarom af.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

 Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor
Voortdurende daling uitzenduren

In het eerste kwartaal van 2013 nam het seizoensgecorrigeerde aantal uitzenduren fase A met ruim 3 procent af ten opzichte van het laatste kwartaal van 2012. Het seizoensgecorrigeerde aantal uren in fase B en C (uitzendkrachten met een contract) steeg met 1,6 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2012. Het totaal seizoensgecorrigeerde aantal gewerkte uitzenduren daalde met 1,5 procent.

Seizoensgecorrigeerde indexcijfers van de uitzenduren

Seizoensgecorrigeerde indexcijfers van de uitzenduren

Verdere krimp personeelssterkte

Uit de conjunctuurenquête blijkt dat het aantal ondernemers in de uitzendbranche dat meent dat het economisch klimaat is verslechterd, groter is dan een kwartaal eerder. Per saldo zag 25 procent van de ondernemers een verslechtering van het economisch klimaat in het eerste kwartaal van 2013.

De personeelssterkte nam per saldo bij 34 procent van de bedrijven in de uitzendbranche af. In het laatste kwartaal van 2012 was dit aantal overigens nog iets groter.

In 2012 beoordeelden bedrijven in de uitzendbranche de orderpositie continu als te klein. In het eerste kwartaal waren de ondernemers iets minder negatief dan in de voorafgaande kwartalen. Per saldo beoordeelde nog altijd 36 procent van de ondernemers de orderpositie als (te) klein.

Ontwikkelingen en oordeel uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling (SBI 78)

Oordeel en ontwikkelingen

Hogere omzet verwacht

Per saldo zijn de verwachtingen van de ondernemers over het economisch klimaat in het tweede kwartaal nagenoeg neutraal. Over de werkgelegenheid zijn de ondernemers per saldo licht negatief gestemd, maar het aantal bedrijven dat een afname van personeel verwacht is veel kleiner dan in voorgaande kwartalen.

De omzetverwachting in de uitzendbranche is voor het tweede kwartaal van 2013 opmerkelijk positief. Maar liefst 42 procent voorziet per saldo een toename van de omzet, terwijl de prijzen per saldo weinig zullen veranderen.

 Verwachtingen uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling (SBI 78

Verwachtingen

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.