Monitor uitzendbranche derde kwartaal 2011

De omzet van de uitzend- en uitleenbedrijven is in het derde kwartaal hoger dan dezelfde periode een jaar eerder. De groei is wel afgevlakt ten opzichte van vorige kwartalen. Uit de conjunctuurtest van oktober 2011 blijkt volgens de ondernemers in de uitzendbranche dat het economische klimaat in de afgelopen periode is verslechterd. Begin 2011 was het oordeel daarover nog zeer positief. Voor het vierde kwartaal wordt desondanks een omzettoename verwacht. De werkgelegenheid in de uitzendbranche zal in het vierde kwartaal krimpen naar de mening van de ondernemers.

Nog steeds omzetgroei

In het derde kwartaal nam de omzet opnieuw toe ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De omzetgroei is minder groot dan in de eerste helft van 2011, maar is met 5,2 procent nog steeds goed. De uitzendbranche is hiermee één van de beter presterende branches binnen de totale zakelijke dienstverlening die een omzetgroei boekte van slechts 0,3 procent.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Groei uitzenduren neemt af 

Het aantal uitzenduren (fase A) bij de uitzend- en uitleenbedrijven nam in het derde kwartaal met 2,9 procent toe. Deze toename is beduidend minder dan in de voorgaande vier kwartalen. Het lijkt erop dat bedrijven kortlopende contracten minder snel afsluiten.
De ontwikkeling van de detacheringsuren (fase B enC) is in het derde kwartaal met een stijging van 1,2 procent van eenzelfde orde van grootte als in het vorige kwartaal. De ontwikkeling van de detacheringsuren ijlt meestal na op de ontwikkeling van de uitzenduren.

Seizoensgecorrigeerde indexcijfers van de uitzenduren

Seizoensgecorrigeerde indexcijfers van de uitzenduren

Economisch klimaat fors verslechterd

De ondernemers in de uitzendbranche ervaarden een forse verslechtering van het economische klimaat in het derde kwartaal. Begin 2011 was de groep uitzendbedrijven met een positief oordeel over het economische klimaat nog ruimschoots in de meerderheid. Sindsdien verslechterde hun beeld over het economische klimaat in hoog tempo. In het derde kwartaal hielden de positief gestemden en de pessimisten elkaar nog net in evenwicht.

Oordeel economische klimaat uitzendbranche

Oordeel economische klimaat uitzendbranche

Omzettoename en hogere tarieven

Ondanks het verslechterde oordeel over het economische klimaat zijn de ondernemers toch positief over de omzetverwachting voor het vierde kwartaal. Zij voorzien per saldo een omzettoename. De tarieven die zij aan hun klanten in rekening brengen, zullen stijgen, is de verwachting van per saldo 5 procent van de ondernemers.

 Verwachting voor het vierde kwartaal 2011

Verwachting voor het vierde kwartaal 2011

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.