Verdtab: Delictkenmerken verdachten van een misdrijf

In deze component bevinden zich alle personen die in een bepaald jaar voorkomen in het registratiesysteem BVI van de Nationale Politie. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2005-2023.