Grbstab: Personen met gesubsidieerde rechtsbijstand

Op grond van de Wet op de Rechtsbijstand krijgen rechtszoekenden met een inkomen onder een bepaalde grens én personen die een ambtshalve toevoeging krijgen (zoals verdachten die in hechtenis zijn genomen) gesubsidieerde rechtsbijstand. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2007-2022.