Mzj2020: Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit 2020

In dit bestand is het doel van de Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit is het inzicht geven in de ontwikkelingen van (met delinquentie verband houdend) gedrag van Nederlandse adolescenten. Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit 2020.