VM 2014: Veiligheidsmonitor 2014

De VM is een geïntegreerd meetinstrument dat voorziet in de behoefte van landelijke en lokale informatie over de ontwikkeling van de sociale veiligheid in Nederland. De inhoudelijke reikwijdte van de VM omvat onder meer het monitoren van de subjectieve en objectieve veiligheid van de Nederlandse burger en het functioneren van de politie en de gemeenten op het gebied van veiligheid. Het landelijke deel van het onderzoek wordt deels uitgevoerd door het CBS en deels door onderzoeksbureau I&O Research. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie is medeopdrachtgever.