VM2021: Veiligheidsmonitor 2021

De VM is een geïntegreerd meetinstrument dat voorziet in de behoefte van landelijke en lokale informatie over de ontwikkeling van de sociale veiligheid in Nederland. De inhoudelijke reikwijdte van de VM omvat onder meer het monitoren van de subjectieve en objectieve veiligheid van de Nederlandse burger en het functioneren van de politie en de gemeenten op het gebied van veiligheid. Het landelijke deel van het onderzoek wordt deels uitgevoerd door het CBS en deels door onderzoeksbureau I&O Research. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid is medeopdrachtgever. Het is de opvolger van Integrale Veiligheidsmonitor (IVM) 2008 t/m 2011.Het is jaarlijks beschikbaar over 2012 t/m 2016, en vanaf 2017 een 2-jaarlijks: 2017, 2019 en 2021.