PHSG: Prevalentiemonitor Huiselijk en Seksueel Geweld

De Prevalentiemonitor Huiselijk en Seksueel Grensoverschrijdend gedrag betreft een nieuw opgezet tweejaarlijkse monitor van de jaarprevalentie van slachtofferschap van huiselijk geweld, seksuele intimidatie en seksueel geweld onder de Nederlandse bevolking van 16 jaar of ouder. Om deze vraagstellingen te kunnen beantwoorden heeft het WODC op verzoek van JenV en VWS het CBS gevraagd om tweejaarlijks een vragenlijst af te nemen onder een representatieve steekproef uit de Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder. De afgesproken looptijd van het onderzoek is 3 onderzoeksjaren (2020, 2022, 2024). Beschikbaar data bestanden 2020 en 2022.