Shntab: Delictinformatie van clienten van Slachtofferhulp Nederland

Deze component bevat een selectie van variabelen uit het registratiesysteem (Regas) van Slachtofferhulp Nederland. Van alle cliënten van Slachtofferhulp Nederland is opgenomen hoe vaak ze van welke type delicten slachtoffer zijn geworden in een verslagjaar. Iedere regel vertegenwoordigt een cliënt van Slachtofferhulp Nederland. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2006-2022.