Slotab: Geregistreerde slachtoffers van een misdrijf

Afgeleide databestanden uit politieregistraties. Incidentenbestanden met informatie van aangevers/slachtoffers van deze incidenten. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2005-2022