Ovec: Online Veiligheid en Criminaliteit

Dit bestand bevat alle relevante gegevens die met behulp van De OVeC vragenlijst in 2022 zijn verzameld onder de particuliere bevolking van 15 jaar en ouder (tehuizen en instellingen zijn niet inbegrepen). De gegevens hebben dus betrekking op personen. Per persoon staan op één record alle gegevens over de enquêtevragen en tevens staan op dat record alle achtergrondgegevens van de desbetreffende persoon. Deze gegevens zijn rechtstreeks uit de vragenlijst gehaald of uit externe bronnen zoals het BRP (Basis Registratie Personen) en SSB (Sociaal Statistisch bestand). Bestand is beschikbaar voor 2022. Is de opvolger van DVC2018.