SIAN: Survey Interlandelijke adoptie in Nederland 2020

Dit bestand is eenmalig. Het is het product van de survey Interlandelijk Adoptie, die het CBS vorig jaar op verzoek van de Commissie Interlandelijke Adoptie in het verleden heeft uitgevoerd onder een steekproef van geadopteerde volwassenen en een controlegroep van niet-geadopteerde volwassenen. Bestand beschikbaar over 2020.