IVM: Integrale Veiligheidsmonitor

Dit bestand bevat gegevens over de ervaring van een persoon rond de leefbaarheid van de woonbuurt, de beleving van buurtproblemen, onveiligheidsgevoelens, aangiftegedrag, ervaringen met veel voorkomende criminaliteit, het oordeel van de bevolking over het optreden van de politie en preventiegedrag. Een persoon kan voor wat betreft het aantal ondervonden delicten meerdere records in het microdatabestand hebben. Bestand is per jaar beschikbaar voor de periode 2008 t/m 2011. Vanaf 2012 opgevolgd door VM.