wsnptab: Personen met schuldsanering via de WSNP

Dit bestand bevat gegevens over saneringsregelingen, op grond van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp), van natuurlijke personen die in ernstige betalingsmoeilijkheden verkeren. Met de Wsnp wordt beoogd te voorkomen dat natuurlijke personen tot in lengte van dagen door schuldeisers achtervolgd worden wanneer zij in een problematisch financiële situatie zijn terechtgekomen.

Downloads