Uitstroomomtab: strafzaken die uitstromen bij het OM

Dit data-ontwerp bevat rechtbankstrafzaken die zijn afgedaan door het Openbaar Ministerie (OM), de kenmerken van de zaak zoals aard en inhoud van het vonnis en de datum van de beslissing, de kenmerken van de verdachte zoals het rinnummer en het soort verdachte en de kenmerken van het feit zoals de datum van plegen en de aard van het misdrijf.

Als het Openbaar Ministerie (OM) meerdere beslissingen in een jaar neemt, wordt de laatste beslissing in dit jaar geteld (bijvoorbeeld als het gaat om een dagvaarding die toch wordt omgezet in een strafbeschikking, dan tellen we de strafbeschikking).

Als het OM een strafbeschikking heeft opgelegd en er wordt verzet aangetekend danwel de executie mislukt, nemen we de vervolgbeslissing van het OM niet mee.

In de component zijn zowel natuurlijke personen als rechtspersonen opgenomen.

Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2001-2022.