Wsnppersbus: Wet schuldsanering natuurlijke personen

Personen, waarover een schuldsanering is uitgesproken. Het betreft de door de rechter uitgesproken wettelijke schuldsaneringen op basis van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). De Wsnp biedt natuurlijke personen, die in een problematische schuldsituatie verkeren, de mogelijkheid om schuldenvrij te worden. De Raad voor de rechtspraak levert de gegevens. In dit bestand bevinden zich alle natuurlijke personen die ooit een wettelijke schuldsanering hebben gekregen. De integrale waarneming is vanaf 1998. Alle cijfers voor alle jaren blijven voorlopig. In het bronbestand, dat de basis vormt, kan met terugwerkende kracht geactualiseerd worden. Deze actualisaties worden meegenomen. Wel kan worden gesteld dat het aantal aanpassingen in een gegeven jaar minder wordt naarmate de tijd vordert. Vervanger van WSNPTAB. Longitudinaal bestand 1998-2022.