dvc 2018: Digitale veiligheid criminaliteit 2018

De onderzoekspopulatie betreft personen van 12 jaar of ouder in particuliere huishoudens in Nederland. Deze populatie komt overeen met die in het onderzoek ‘ICT-gebruik huishoudens en personen’. Het is belangrijk om jongeren mee te nemen in dit onderzoek omdat zij naar verhouding veel gebruik maken van het internet en daardoor een grotere kans lopen om in aanraking te komen met allerlei vormen van digitale criminaliteit. Is vanaf 2022 opgevolgd door OVEC.