Gedetineerdentab: Zwaarste misdrijf strafrechtelijk gedetineerden

De gedetineerdentab bevat een selectie van variabelen uit de zogeheten Tenuitvoerlegging Persoonsgebonden straffen/ Gevangeniswezen (TULP/GW)-registratie van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Van alle gedetineerden is opgenomen wat het zwaarste delict was waarvoor zij in een bepaald jaar gedetineerd zijn geweest. Iedere regel vertegenwoordigt een gedetineerde. "Strafrechtelijk gedetineerden met hun zwaarste misdrijf". Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2005-2023.