HJLKTAB: Personen die contact hebben gehad met Het Juridisch Loket

Rechtshulp wordt verstrekt door Het Juridisch Loket. Deze eerstelijns rechtshulp bestaat uit het geven van eenvoudige adviezen, waarbij geen sprake is van vertegenwoordiging, uit informatieverstrekking en vraagverheldering en uit hetverwijzen naar ter zake doende instanties en rechtsbijstandverleners. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2004 t/m 2022.