Halttab: Delictkenmerken van Haltjongeren van 12 tot 18 jaar

De halttab bevat een selectie van variabelen uit de HALT (Het ALTernatief)-registratie AuraH. Van alle Haltjongeren is opgenomen hoe vaak ze naar Halt verwezen zijn en voor welk type delict ze het eerst met Halt in aanraking kwamen. Iedere regel vertegenwoordigt een Halt-jongere. "Delictkenmerken van Haltjongeren van 12 tot 18 jaar". Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2005-2022.