standgedetineerdentab: Strafrechtelijk gedetineerden

In dit bestand bevinden zich alle personen die op 30 september van een bepaald jaar strafrechtelijk gedetineerd zijn. Het betreft zowel gedetineerden die in voorlopige hechtenis verblijven en nog niet in eerste aanleg zijn veroordeeld (verblijvende in Huizen van Bewaring) als gedetineerden die zijn veroordeeld (verblijvende in gevangenissen). Het betreft hier gedetineerden binnen het gevangeniswezen. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2005-2023.