Patentaanvragen: Informatie over patentaanvragen

Een record in de microdatabestanden bevat informatie over een patentaanvraag van een Nederlandse aanvrager in termen van OND bij het EPO of NLOC. Het koppelen van een patentaanvrager aan een OND is conceptueel helderder en praktisch gezien ook makkelijker dan aan één van de andere statistische eenheden zoals die in het ABR worden onderscheiden. Het eigendom van een patent ligt doorgaans op het niveau van de onderneming en is moeilijk door te vertalen naar bepaalde (lokale) onderdelen of vestigingen van de onderneming. Een patentaanvraag kan meerdere keren voorkomen indien er sprake is van twee of meer aanvragers in termen van OND. Het bestand bevat het OND_ID als sleutel waarmee gekoppeld kan worden met andere bestanden. Vanaf 2013 opgevolgd door PAT.