Cis2018: Community Innovation Survey 2018

Community Innovation Survey. Het bestand bevat gegevens over productinnovatie, procesinnovatie en afgebroken of nog lopende innovatie. Daarnaast bevat het bestand gegevens over de uitgevoerde innovatie activiteiten, de innovatie uitgaven, samenwerking bij innovatie, de relatie tussen overheidscontracten en intellectuele eigendomsrechten. Dit bestand bevat gegevens over “de Innovatie-enquête voor de verslagperiode 2016-2018”. De bestanden zijn 2 jaarlijks beschikbaar over de periode 1996 t/m 2018.