Sfgo: Statistiek Financiën van grote ondernemingen

In 1977 is begonnen met het verzamelen van informatie over de Nederlandse ondernemingen in de bedrijfstak nijverheid, gevolgd door de bedrijfstak handel in 1980. In 1983 is de statistiek gecomplementeerd met de bedrijfstakken dienstverlening en transport. In 1977 is besloten een onderneming als groot te typeren als het balanstotaal groter was dan 10 miljoen gulden. Om verschillende redenen is besloten deze ondergrens op te trekken naar 25 miljoen. Voor dit criterium wordt in principe uitgegaan van het balanstotaal aan het begin van het boekjaar. Indien dit niet te bepalen is wordt de selectie, net als de stratum bepaling, gebaseerd op het balanstotaal aan het einde van het boekjaar. DANFLEX bevat vanaf 1983 alle Nederlandse niet financiële ondernemingen met een balanstotaal groter dan 25 miljoen. Vanaf 2001 is het balanstotaal gewijzigd in groter of gelijk aan € 23 mln. en m.i.v. 2011 is de grens opgetrokken naar groter of gelijk aan € 40 mln. "Statistiek Financiën van grote ondernemingen". Bestand per jaar beschikbaar over de periode 1977-2022.