Outward_fats: Buitenlandse dochters van NL ondernemingen

De microdata voor Outward_FATS bestaat uit alle buitenlandse dochterondernemingen (buiten de EU-27-zone) waarover een Nederlands bedrijf zeggenschap uitoefent. Van elke entiteit is per activiteit het aantal buitenlandse dochterondernemingen, het aantal werkzame personen en de omzet geregistreerd.

Downloads