Outward_fats: Buitenlandse dochters van NL ondernemingen

De microdata voor Outward_FATS bestaat uit alle buitenlandse dochterondernemingen (buiten de EU-27-zone) waarover een Nederlands bedrijf zeggenschap uitoefent. Van elke entiteit is per activiteit het aantal buitenlandse dochterondernemingen, het aantal werkzame personen en de omzet geregistreerd. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2008 t/m 2022.