Maatwerk-microdatabestanden bedrijven

Een overzicht van de meest recente documentatie van de beschikbare maatwerkbestanden met als thema Bedrijven

Bedrijven

  1. EZK RVO Beleidsinstrumenten: Financiering
  2. EZK-RVO-Beleidsinstrumenten: Innovatie
  3. Corona-steunmaatregelen voor bedrijven
  4. EZK-RVO-Beleidsinstrumenten: Ondernemerschap
  5. EZK-maatwerk: overig
  6. Evaluatie Fiscale Ondernemers Regelingen 2007-2021