Ps Energie: productiestatistiek energie

Deze microdatabestanden bevat voor een bedrijfseenheid (Be_ID) de financiële gegevens zoals gevraagd op het vragenformulier van de betreffende Productiestatistiek voor het statistiekjaar. De bestanden bevatten Be_ID als sleutel waarmee gekoppeld kan worden met andere bestanden. Bestanden beschikbaar over de periode 2009 t/m 2021.