WEA: Werkgevers Enquête Arbeid

Een record in het microdatabestand bevat informatie over het arbeidsbeleid van Nederlandse bedrijven en instellingen. Een bedrijf of instelling kan slechts een record in het microdatabestand hebben. Het bestand bevat het Kamer van Koophandel nummer (KvK_Nummer) als sleutel waarmee gekoppeld kan worden met andere bestanden.