Abr: Algemeen bedrijven register

Het vaststellen en registreren van de elementen die tot een doelpopulatie behoren, is een belangrijke stap in het statistisch productieproces. Voor bedrijven en instellingen gebeurt dit in het Algemeen Bedrijvenregister, het ABR. Het ABR vormt de ruggengraat van het economisch statistisch proces.

Downloads