Abr: Algemeen bedrijven register

rapport

Statistieken beogen informatie te geven over een verzameling van elementen met bepaalde (gelijke) kenmerken: de doelpopulatie. Het vaststellen en registreren van de elementen die tot een doelpopulatie behoren, is een belangrijke stap in het statistisch productieproces. Voor bedrijven en instellingen gebeurt dit in het Algemeen Bedrijvenregister, het ABR.

Het ABR vormt de ruggengraat van het economisch statistisch proces. In het ABR systeem worden bedrijven en instellingen, met hun identificatie- en structuurgegevens, vastgesteld en geregistreerd in voor statistisch onderzoek geschikte eenheden. Dit worden statistische eenheden genoemd.

Bestanden beschikbaar over de periode 1994 t/m 2023.