Pat: Informatie over patentaanvragers en -aanvragen

Dit bestand bevat gegevens over patentaanvragers- en aanvragen door Nederlandse ondernemingen bij het European Patent Office (EPO) en bij Octrooicentrum Nederland (OCNL), de patentverlenende instantie voor Nederland welke onderdeel is van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Patenten kunnen worden toegekend aan ondernemingen, universiteiten, instellingen of particulieren zolang de uitvinding voldoet aan de voorwaarden voor patenteerbaarheid, wat door een octrooibureau (EPO of OCNL) wordt getoetst. Bestand bevat OG_ID als sleutel waarmee gekoppeld kan worden met andere bestanden. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2013 t/m 2020. Is de opvolger van PATENTAANVRAGEN.