koppeltabelzelfstandigen: Rinpersoon BEID zelfstandigen

In dit bestand is de koppeling opgenomen tussen RINPERSONEN en de bij het ABR opgenomen zelfstandigen in het ABR bestand “CBS_persoon_KvK_FIN_ABR jjjj”. In deze bestanden zijn alleen personen opgenomen die gevonden zijn in de GBA. Bestanden beschikbaar over de periode 2001 t/m 2021.