Investeringen: In vaste activa niet-financ bedrijven

 Cijfers van investeringen gedaan door niet-financiële bedrijven. Onderscheid wordt gemaakt naar soorten vaste activa en naar nieuwe of bestaande activa. Onder materiële vaste activa wordt o.a. verstaan gebouwen, grond, transportmiddelen en machines van een bedrijf. Immateriële vaste activa bestaat o.a uit software, licenties, goodwill. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 1995-2022.