btw: Aangifte Omzetbelasting

De microdatabestanden geven per bedrijfseenheid (BE_ID) informatie over aangiften omzetbelasting per tijdvak in een verslagjaar. Bestanden per jaar beschikbaar over de periode 2007-2023.