btw: Aangifte Omzetbelasting

De microdatabestanden geven per bedrijfseenheid (BE_ID) informatie over aangiften omzetbelasting per tijdvak in een verslagjaar.

Downloads