Abr_pab: Bedrijven naar grootteklasse en rechtsvorm

Het bestand bevat gegevens over actieve bedrijvenpopulatie (BE's) in Nederland. Actief wil zeggen dat het CBS daadwerkelijk bedrijfsactiviteiten waarneemt in de vorm van BTW omzet of werkgeverschap op enig moment in het betreffende statistiekjaar.

Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2007-2023.