Prodcom: Verkopen; industriële producten naar productgroep

De Prodcom-statistiek is een verplichte jaarlijkse Europese statistiek die conform de Prodcom-vordering aan Eurostat geleverd moet worden. Binnen het stelsel van de Europese statistieken brengt de Prodcom-statistiek de industriële productie per product(categorie) binnen de Europese gemeenschap in kaart. De Prodcom-enquête omvat de activiteiten van de delfstoffenwinning en de industrie. De producten hebben betrekkingen op productie die daadwerkelijk op het Nederlandse grondgebied tot stand is gekomen. Bestanden beschikbaar over de periode 1993 t/m 2020.