Prodcom: Verkopen; industriële producten naar productgroep

De Prodcom-statistiek is een verplichte jaarlijkse Europese statistiek die conform de Prodcom-vordering aan Eurostat geleverd moet worden. Binnen het stelsel van de Europese statistieken brengt de Prodcom-statistiek de industriële productie per product(categorie) binnen de Europese gemeenschap in kaart. De Prodcom-enquête omvat de activiteiten van de delfstoffenwinning en de industrie. De producten hebben betrekkingen op productie die daadwerkelijk op het Nederlandse grondgebied tot stand is gekomen.

Downloads